Wifi Marketing Platform

Platform là ứng dụng đám mây, có thể sử dụng bất cứ nơi nào, không cần đến từng địa điểm đặt access point để cấu hình nội dung quảng cáo.

Platform có khả năng kết nối đồng thời đa dạng thiết bị access point có tính năng captive portal của các hãng khác nhau(Meraki, Ruckus, Aruba, Cisco, Cambium, Dlink, TPlink,... ).

Platform giúp người quản trị quản lí tập trung nội dung, kịch bản quảng cáo, điều phối nội dung quảng cáo từ xa một cách linh hoạt đến từng access point, địa điểm hoặc nhiều địa điểm cùng một lúc.

Tính năng

Dashboard & Analysis

Cung cấp thông tin tổng hợp, số liệu phân tích đánh giá chiến dịch, profile users.

Location

Quản trị thông tin địa điểm lắp đặt AP, được mapping lên bản đồ.

Access Point

Quản trị tổng hợp toàn bộ AP được tích hợp lên platform quảng cáo.

Campaign

Quản trị, cấu hình nội dung quảng cáo, khai báo các tiêu chí kpi, tiêu chí mapping campaign.

Trial

Miễn phí

 • 100 truy cập/ngày
 • 1 Access point
 • 1 Địa điểm
 • 1 Campaign

Standard

100K/Tháng

 • 1.000 truy cập/ngày
 • 10 Access point
 • 10 Địa điểm
 • 10 Campaign

Business

Liên hệ

 • 100.000 truy cập/ngày
 • 100+ Access point
 • 10+ Địa điểm
 • 10+ Campaign

Liên hệ với chúng tôi